Fanget i smertehelvedet

Har du smerter?
Følelsesmæssige smerter, fysiske smerter, nye smerter eller gamle smerter.

Er du handlingslammet?
Gået i stå, gået ned, mistet dit fodfæste og mistet dig selv.

 

Dit mål er mit mål:

Jeg møder dig der, hvor du er i livet.

Jeg mærker, føler og ”læser” din historie, og derfor er min succesrate stor.

Jeg favner hele dig, så du trygt kan give dig hen, og vi sammen kan koncentrere os om det vigtigste i dit liv – At du mestrer det at være dig!